Algemene voorwaarden


Welkom bij Jazzcafé Mierlo!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Website van Stichting Jazz Café Mierlo, te vinden op www.jazzcafemierlo.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Verlaat de website als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Cookies:

De website maakt geen gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren.
We verzamelen geen informatie om op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten Stichting Jazz Café Mierlo en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Jazz Café Mierlo. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze informatie vanuit Jazz Café Mierlo voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden worden gesteld.

Stichting Jazz Café Mierlo biedt op deze website gebruikers geen mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstellingen; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

Distributeurs van online directory's kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven.

Organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link:
  (a) op geen enkele manier misleidend is;
  (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en
  (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (URL) waarnaar wordt gelinkt; of

Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website: Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht of rechtstreeks op u verzoek te reageren.

Wij zijn er niet aansprakelijk voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

- onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten
- onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
- onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
- of enige van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden vermeld:

(a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en
(b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.